Print this page

Erasmus+ Rekrutacja 2 Grupy

%PM, %27 %754 %2016 %18:%Jan
OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW
Program ERASMUS+
dział projektów mobilności
tytuł: „Hotelarstwo i kuchnia francuska inwestycją w przyszłość"
projekt nr 2015-1-PL01-KA102-015109
okres realizacji: 01.06.2015. - 31.05.2016.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ogłasza nabór uczestników do projektu staży zagranicznych realizowanych we Francuskim departamencie LOT.
Adresaci:
1. uczestnicy – uczniowie technikum klas II i III kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych
Okres odbywania staży:
2. grupa I - 22.03.2016. - 16.05.2016.
3. liczba osób – 7
Kandydatury proszę zgłaszać do komisji rekrutacyjnej do 02.02.2016. do godziny 12.00. u koordynatora projektu - pedagog szkolny pedagog.zspgubin@op.pl lub bezpośrednio do dyrektora szkoły.
Kryteria wyboru uczestników:
l.p. Kryterium
1. Wiek
2. Kierunek kształcenia zawodowego
3. Predyspozycje i umiejętności zawodowe
4. Stan zdrowia
5. Znajomość języka (francuski, angielski)
6. Rys psycho-społeczny, umiejętność radzenia sobie w nowym otoczeniu
7. Kultura osobista i zdyscyplinowanie
8. Umiejętność pracy w zespole
Procedura rekrutacji polegać będzie na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać max 42 pkt. 7 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.
Wyłonione zgodnie z przyjęta procedurą osoby będą uczestnikami stażu. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach przy pomocy korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania projektu.
Koordynator projektu - Alicja Szymańska
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Read 11591 times Last modified on %PM, %27 %854 %2016 %20:%Jan