Print this page

Erasmus+2 Rekrutacja 1 grupy

%PM, %28 %472 %2015 %12:%Jun
OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW
Program ERASMUS+
dział projektów mobilności
tytuł: „Hotelarstwo i kuchnia francuska inwestycją w przyszłość"
projekt nr 2015-1-PL01-KA102-015109
okres realizacji: 01.06.2015. - 31.05.2016.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ogłasza nabór uczestników do projektu staży zagranicznych realizowanych we Francuskim departamencie LOT.
Adresaci:
1. uczestnicy – uczniowie technikum klas II i III kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych
Okres odbywania staży:
2. grupa I - 17.09.2015. - 11.11.2015.
3. liczba osób – 8
Kandydatury proszę zgłaszać do komisji rekrutacyjnej do 02.06.2015. do godziny 9.00. u koordynatora projektu - pedagog szkolny pedagog.zspgubin@op.pl lub bezpośrednio do dyrektora szkoły.
Kryteria wyboru uczestników:
l.p. Kryterium
1. Wiek
2. Kierunek kształcenia zawodowego
3. Predyspozycje i umiejętności zawodowe
4. Stan zdrowia
5. Znajomość języka (francuski, angielski)
6. Rys psycho-społeczny, umiejętność radzenia sobie w nowym otoczeniu
7. Kultura osobista i zdyscyplinowanie
8. Umiejętność pracy w zespole
Procedura rekrutacji polegać będzie na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać max 42 pkt. 7 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.
Wyłonione zgodnie z przyjęta procedurą osoby będą uczestnikami stażu. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach przy pomocy korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania projektu.
Koordynator projektu - Alicja Szymańska
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Read 37167 times Last modified on %AM, %06 %305 %2017 %08:%Jun