Print this page

Work Based Learning and Apprenticeship

%PM, %13 %904 %2014 %21:%Feb

Europejska Konferencja Monitorująca –

Bruksela 11/12 luty 2014 – MCE – Management Centre Europe

PRACA OPARTA NA NAUCE I PRAKTYKACH

NET-WBL – Projekt Międzyagencyjny „Work Based Learning and Apprenticeship”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie w ramach programu Leonardo da Vinci, pt.: Zawód Hotelarz gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy”, którego koordynatorem jest Pani Alicja Szymańska znalazł się wśród 27 przykładów dobrych praktyk wytypowanych  przez polską Narodową Agencję w związku z realizowanym przez nią projektem międzyagencyjnym „Work Based Learning and Apprenticeships”.

 

W ramach projektu organizowane są m. in. konferencje i seminaria umożliwiające międzynarodową wymianę doświadczeń w zakresie promowania i wdrażania WBL w różnych krajach i systemach Edukacji. W takiej konferencji w dniach 11-12 lutego 2014 roku w Brukseli uczestniczyli Dyrektor szkoły Pan Krzysztof Szymański oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Francja – Polska, Lot – Lubuskie Pan Lesław Sidorowicz, jako przedstawiciel partnera realizowanego projektu. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie był na konferencji jedynym przedstawicielem szkół ponadgimnazjalnych naszego kraju realizujących projekty w programie „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

Międzyagencyjny projekt pt. „Work Based Learning and apprenticeships” dotyczy przede wszystkim wymiany doświadczeń w zakresie form kształcenia zawodowego mających miejsce w środowisku pracy, a szczególnie w realiach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest jak najszersza promocja idei praktycznego kształcenia w środowisku pracy w różnych modelach VET WBL,  w krajach UE, jako czynnika znacznie ułatwiającego młodym ludziom wejście na rynek pracy oraz dopasowanie umiejętności do potrzeb pracodawców. Projekt jest dopełnieniem inicjatywy Komisji Europejskiej „Alliance for Apprenticeship”, realizują go Narodowe Agencje programu „Uczenie się przez całe życie” z 28 krajów europejskich. Projekt i jego wyniki są przedmiotem dużego zainteresowania KE.

Kluczowe przewidywane produkty projektu to:

  • Analiza tematyczna oraz raport na temat istniejących potrzeb oraz luk w zakresie zwiększania roli WBL w istniejących systemach kształcenia zawodowego
  • Baza projektów (dobrych praktyk) promujących wdrażanie WBL, realizowanych w ramach programu LLP, a także innych inicjatyw;
  • Baza narzędzi do skutecznego wdrażania WBL (tool box);
  • Seria konferencji regionalnych upowszechniających wyniki projektu oraz 3 europejskie konferencje o charakterze monitoringu tematycznego.

Tematem poruszanym na konferencji była także inicjatywa nowego programu, który planowany jest na lata 2014-2020 pod nazwą ERASMUS+.

Program będzie przebiegał między innymi w ramach AKCJI 1 o nazwie MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA, w której udziałem bezpośrednio zainteresowana jest nasza placówka.

Ocenia się, że w ramach proponowanego budżetu w latach 2014-2020 za granicę może wyjechać nawet 5 milionów osób – studentów, stażystów, wolontariuszy, nauczycieli, pracowników akademickich, szkoleniowców, pracowników organizacji edukacyjnych, pracowników młodzieżowych. Daje on, więc bardzo szeroką możliwość uczniom naszej szkoły na zdobywanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w ramach wybranego zawodu również poza granicami kraju.

{AG}Bruksela_MCE_2014{/AG}

Read 2970 times Last modified on %PM, %14 %833 %2014 %19:%Feb